I. Ustalenie terminu egzaminu w PORD

II. Egzamin teoretyczny

III. Egzamin praktyczny

IV. Po zakończonym egzaminie

 

I. Ustalenie terminu egzaminu w PORD.

Po zakończeniu szkolenia w OSK i zdaniu egzaminu wewnętrznego z teorii i jazdy w OSK,  przygotowujemy dokumenty do PORD t.j. ; - wniosek o wydanie prawa jazdy, -zaświadczenie o ukończeniu kursu, -zaświadczenie lekarskie, - 1 foto o wym 3,5X4,5 cm.

W biurze obsługi w PORD kursant opłaca za egzamin i oddaje skompletowane dokumenty ustalając termin egzaminu  czas oczekiwania  od 7 - 28 dni/. Biuro obsługi PORD wystawia potwierdzenie wpłaty i termin egzaminu na piśmie.

WARUNKIEM zgłoszenia się na egzamin w PORD jest: 1/ dobra znajomość zadań egzaminacyjnych i kryteriów ich oceniania,   2/ umiejętność wykonywania zadań na placu manewrowym i w ruchu miejskim.

 

II. Egzamin teoretyczny.
W ustalonym terminie należy zgłosić się na salę  egzaminacyjną w PORD z dowodem osobistym lub paszportem. Przy pomocy specjalnej klawiatury /przeszkolenie w OSK/, odpowiadamy na wylosowany zestaw 18 pytań testowych dopuszczalne 2 pytania błędnie rozwiązane /czas do 25 minut/. Trzeci raz negatywny wynik egzaminu skutkuje koniecznością zrealizowania doszkolenia w ilości 10 godz teorii w OSK. Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego jest ważny przez 6 miesięcy.

III. Egzamin praktyczny
(w egzaminie praktycznym może uczestniczyć instruktor prowadzący na wniosek kursanta co należy zgłosić na piśmie przy ustalaniu terminu egzaminu ale wówczas egzamin nie może się odbyć bez obecności instruktora , instruktor prowadzący nie ma prawa głosu podczas egzaminu/).
Po pozytywnym egzaminie teoretycznym oczekujemy w PORD na wylosowanie do egzaminu praktycznego. Egzamin praktyczny obejmuje dwie części - jazdę na placu PORD i - jazdę w ruchu miejskim. Pozytywny wynik uzyskujemy po zaliczeniu obydwu części / placu i jazdy miejskiej/. Pozytywnie zaliczony plac przy powtórnym egzaminie praktycznym ponownie zdajemy.


A. Zadania na placu manewrowym (egzaminator po wylosowaniu odczytuje imię i nazwisko zdającego, sprawdza dowód osobisty lub paszport i podaje zestawy do wylosowania zadań do sprawdzania płynów i świateł).

Zadanie nr 1. Przygotowanie do jazdy obejmuje:
Część 1. sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu losowo wybranych po jednym z dwóch grup;
a). poziom płynu chłodzącego, hamulcowego, do spryskiwaczy szyb, oleju silnikowego i sygnału dźwiękowego,
b). działanie świateł pozycyjnych, mijania, drogowych, stop, kierunkowskazy, awaryjne, cofania, przeciwmgłowe tylne. Na wykonanie tego zadania mamy 5 minut. Przy błędnej /nie zaliczonej przez egzaminatora/ próbie przysługuje druga próba wykonania wylosowanego zadania.


Część 2. właściwe ustawienie fotela, lusterek i zapięcie pasów oraz upewnienie się o możliwości jazdy.
Zadanie nr 2. Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu /łuk/ obejmuje:
Uruchomienie silnika, upewnienie się o możliwości jazdy (sprawdzenie kontrolek i obejrzenie się wokół pojazdu), płynne ruszenie z zwiększeniem obrotów silnika, płynna jazda po łuku do przodu i do tyłu, zatrzymanie się w polu zatrzymania. Manewr należy powtórzyć przy popełnieniu jednego z błędów (zgaśnięcie silnika przy ruszaniu, zatrzymaniu się na łuku, dotknięcie linii bocznych, nie  zmieszczenie się w "kopercie"). Natomiast powtórzenie jednego z ww błędów lub potrącenie pachołka albo przekroczenie linii łuku skutkuje przerwaniem egzaminu. Podczas cofania obowiązuje obserwacja toru jazdy zgodnie z techniką kierowania (przez tylną szybę i kontrolnie lusterka).


Zadanie nr 3. Ruszanie na wzniesieniu.
Podjeżdżamy pod górkę do linii ciągłej zatrzymujemy pojazd hamulcem nożnym, zaciągamy hamulec ręczny i ruszamy na "pół sprzęgle" z zwiększeniem obrotów silnika, opuszczając jednocześnie hamulec ręczny. Pojazd nie może zgasnąć lub cofnąć się więcej niż 0, 2 m. Przy błędnej (nie zaliczonej) próbie wykonujemy ponownie próbę ruszenia na wzniesieniu jak poprzednio. Nie wykonanie dwóch prób skutkuje nie zaliczeniem zadania.


B. Zadania w ruchu miejskim.
Po zaliczeniu zadań na placu manewrowym, wyjeżdżamy z PORD (po włączeniu świateł zewnętrznych pojazdu). Podczas ruszania upewnić się o możliwości jazdy (kontrolki i obejrzeć się). Ustępować na terenie PORD p i e s z y m. Podczas jazdy sprawdzać rodzaj włączonych świateł i kierunkowskazy (Upewnić się co do zrozumienia poleceń egzaminatora).
Zadania w ruchu miejskim.
Jazda prawą stroną jezdni (ale nie przy krawężnikach), ustawianie się przed skrzyżowaniem, wcześniejsze sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku ruchu, pasa ruchu lub toru jazdy. Ustępowanie pierwszeństwa pojazdom i pieszym będącym na przejściu / a nie na chodniku/ lub na jezdni w obrębie skrzyżowania.
Wykonanie manewrów: - parkowanie prostopadłe lub równoległe, - zawracanie "na raz" na skrzyżowaniu,  "na trzy" na jezdni, lub z wykorzystaniem cofania i infrastruktury drogi. Bezpieczne omijanie, wyprzedzanie (bez zbyt bliskiego podjeżdżania do pojazdu). Przejeżdżanie przez różne skrzyżowania i przejazdy kolejowe. Bezpieczna zmiana pasa ruchu z wcześniejszym sygnalizowaniem zamiaru i dokładnym sprawdzaniem możliwości wykonania tego manewru.
Dynamika jazdy dotyczy między innymi - konieczności bardzo powolnego dojeżdżania do skrzyżowań z drogi podporządkowanej, z dokładnym upewnieniem się o możliwości wjazdu ale szybkiego opuszczania każdego skrzyżowania  - jazdy z prędkością nie utrudniającą ruch drogowy innym użytkownikom.
Prawidłowe zachowanie się wobec znaków i sygnałów świetlnych /wcześniejsza obserwacja drogi na dłuższym odcinku/. Sprawdzanie nowych znaków ustawianych na zjeżdżaną drogę po skrzyżowaniu odwołującym poprzednie znaki.
Egzaminator wcześniej podaje kierunek jazdy i rodzaj manewru, w przypadku nie zrozumienia polecenia lub jakiejś niejasności należy dopytać się , upewnić się o prawidłowości zrozumienia polecenia.


Błędy skutkujące przerwaniem egzaminu (świadczące o stwarzaniu zagrożenia w ruchu drogowym) :
·    kolizja drogowa,
·    omijanie pojazdu który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych i wyprzedzanie na przejściu,
·    wymuszenie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych, na skrzyżowaniu, chodnikach , strefie zamieszkania, podczas cofania ,
·    nie stosowanie się do sygnałów świetlnych i znaków stop, zakaz wjazdu, zakaz ruchu, zakaz skręcania, nakaz jazdy, linia podwójna ciągła,
·    najeżdżanie na powierzchnie wyłączone z ruchu,
·    nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu ,
·    naruszenie zakazu zawracania,
·    przekroczenie prędkości o więcej niż 20 km/h,
·    nie upewnienie się o możliwości wyprzedzania,
·    powtórzenie innych błędów jak: przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 20 km/h, brak sygnalizowania zmiany kierunku, pasa lub toru jazdy, niewłaściwa pozycja na jezdni, przekraczanie pojedynczej linii ciągłej, błędne zawracanie, parkowanie itp. 

IV. Po zakończonym egzaminie

Egzaminator wpisuje wynik egzaminu /pozytywny lub negatywny/ podpisuje protokół egzaminu i wręcza go zdającemu. Do 14 dni możemy w PORD na pisemną prośbę obejrzeć przebieg egzaminu i popełniane błędy.