ZA CO NIE ZDAJESZ.!!!

Ocena osoby egzaminowanej
Dziennik Ustaw rocznik 2005 nr 217. Data publikacji: 31 października 2005 r. poz. 1834 - zmiana z dnia 8 maja 2009 r.

Zachowania osoby egzaminowanej skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego na prawo jazdy


1. Kolizja drogowa.

2. Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.

3. Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi.

4. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu.

5. Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd.

6. Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwieniu jej przejścia.

7. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania.

8. Niezastosowanie się do:
sygnałów świetlnych,
sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

9. Niezastosowanie się do znaków:
"stop",
"zakaz wjazdu",
"zakaz wjazdu ...",
"zakaz ruchu w obu kierunkach",
"zakaz skręcania w lewo",
"zakaz skręcania w prawo",
"nakaz jazdy ...",
"linia podwójna ciągła",
"powierzchnia wyłączona".

10. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:
na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej,
na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu,
pojazdom szynowym,
rowerzystom,
podczas zmiany pasa ruchu,
w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy
pojazdów poruszających się po tej samej drodze,
podczas włączania się do ruchu,
podczas cofania.

11. Naruszenie zakazu zawracania.

12. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.

13. Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.

14. Naruszenie zakazu wyprzedzania:
na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
na skrzyżowaniach,
na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.

15. Niezastosowanie się do znaku zakaz wyprzedzania.

16. Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.